Allmänna villkor

Introduktion
Dessa villkor styr användningen av Bences tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du dessa villkor i sin helhet.

Användning av tjänsten
Användare får inte:

  • Använda tjänsten på ett sätt som bryter mot lokala, nationella eller internationella lagar.
  • Överföra skadlig kod eller skadligt innehåll.
  • Försöka få obehörig tillgång till tjänsten eller dess system.

Priser och betalning

  • Alla priser är angivna i SEK.
  • Betalningar görs via [betalningsmetoder, t.ex. kreditkort, banköverföring etc.].

Ångerrätt och returer
Kunder har rätt att avbryta sin beställning och returnera produkten inom [XX dagar] från inköpsdatumet under [specificerade villkor, t.ex. om produkten är i originalskick].

Ansvarsbegränsning
Bence är inte ansvarigt för [specifika situationer, t.ex. förseningar i leverans som beror på externa faktorer, skada som uppstått genom felaktig användning av en produkt etc.].

Ändringar av villkoren
Bence kan ändra dessa villkor när som helst genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor regleras av och tolkas enligt Sveriges lagar och eventuella tvister relaterade till dessa villkor kommer att föra till Sveriges domstolar.

Kontakt
För frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på info@bence.se.