Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Den 25 Maj 2018 trädde en ny lag i kraft, GDPR. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDRP ersätter personuppgiftslagen. Med GDRP måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter.

Bence AB är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som du lämnar hos oss som kund och vi värnar om att du ska känna dig trygg. Vi behöver samla in vissa personuppgifter från dig för att fullfölja avtal gentemot dig som kund. Bence AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än vad som nämns nedan.


Vilka uppgifter sparas och med vilket syfte?

När du handlar hos Bence AB samlar vi in följande personuppgifter: Namn, adress, e-post, orderhistorik, telefonnummer, ip-adress och betalningsinformation.

När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in följande personuppgifter: E-post.


När du besöker vår sida använder vi oss av Cookies och samlar viss information.

 

Dessa uppgifter delar vi ej vidare förutom till följande:

För att vi ska kunna leverera din beställning och slutföra vårt avtal måste vi dela viss information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn, adressuppgifter, mobilnummer och e-postadress. Detta för att vår fraktleverantör ska kunna leverera din beställning till din adress och telefonnummer/e-postadress används för att skicka dig en AVI. 

Betalleverantör: Vid genomförande av köp delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna för bedrägeri.


Nyhetsbrev:
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas endast e-postadressen för att vi ska kunna skicka ut information, nyheter och kampanjer i marknadsföringssyfte. Dessa uppgifter delas inte vidare till någon annan part annan än vår leverantör för utskick och sparas tillsvidare. Du kan när som helst be oss att ta bort dig från vår utskickslista och radera dina uppgifter. Vi använder tjänsten Mailchimp för utskick av nyhetsbrev.

 

IT-Partner: Webbutvecklare, E-postklient och vår leverantör av digital plattform.


Cookies: Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, Facebook Ads, Pintrest Ads, Hotjar och Shopify för att automatiskt samla in information om dig för att leverera en bättre upplevelse hos Bence AB.

Marknadsföring: För att vi ska kunna göra vår hemsida så relevant som möjligt delar vi dina personuppgifter med marknadsföringstjänster. Som tex, Google, Pintrest, Tiktok och Facebook.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. I de vanligaste fallen tar vi bort dina personuppgifter efter avslutat ändamål. De enda fall där vi behåller uppgifterna längre än vad som är nödvändigt är när vi ska rätta oss till rättsliga förpliktelser. (exempelvis enligt bokföringlagen) 


Rättigheter

Du har alltid rätt att få utdrag av all information som vi har om dig och har även rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Du har även rätt att bli glömd. Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om att det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse. (exempelvis enligt bokföringslagen)

Har du några frågor eller klagomål. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss. Tveka inte att kontakta oss. Se nedan.


Kontakta oss
Bence AB
info@bence.se
Orgnr: 559383-0234